Hotline: 0800 - 800 1966


Atlantis Networks

Leifstraße 18
D-81549 München


Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 64

Fax: +49 - 89 - 64 94 70 - 66

Whatsapp: +49-176-55 244 543


René Jäger

Chief Executive Officer

E-Mail: Rene.Jaeger @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 64


Sophie Schiffer

Assistentin Geschäftsführung

E-Mail: Sophie.Schiffer @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 63

Matthias Bergmann

Chief Financial Officer

E-Mail: Matthias.Bergmann @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 62

Kocsis Koppány

Chief Technology Officer

E-Mail: Kocsis.Koppany @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 49


Stefan Fürst

Chief Support Officer

E-Mail: Stefan.Fuerst @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 50Kerstin Kluge

Chief Human Resources Officer

E-Mail: Kerstin.Kluge @

Telefon: +49 - 89 - 64 94 70 - 51